Weimarkrepublikken

Før første verdenskrig var over hadde revolusjonsstemmningen i Russland nådd Tyskland. Mange steder opprettet arbeidere kommunistiske råd etter mønster av de russiske sovjetene. Den nye regjeringen ville ha et demokrati der de fleste hadde stemmerett, men kommunistene ville det annerledes. 1 1919 måtte regjeringen slå ned kommunistiske opprør flere steder i Tyskland ved å bruke makt. '

Den nye tyske republikken ble kalt Weimarrepublikken ettersom Tyskland etter første verdenskrig fikk en demokratisk grunnlov som ble undertegnet i byen Weimar. Samlingen fant sted i Weimar ettersom det var for mye uro i Berlin.
Et stort antall tyskere aksepterte ikke republikken, offiserene i hæren drømte seg tilbake til keiserrikets dager. Folk ville ha en ny krig, der Tyskland skulle ta revansj etter nederlaget i 1918. Det mektige kommunistpartiet, som hadde støtte bland arbeiderne ønsket en revolusjon, slik det hadde vært i Russland.

250px-DR1919-1937.svg.png

Bildet over viser Wimarrepublikken.

Underveis, Historie 9
http://nn.wikipedia.org/wiki/Weimarrepublikken

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License