Vladimir Iljitsj Lenin

Vladimir Iljitsj Lenin blir ofte bare kalt for Lenin, fordi navnet hans er så kort. Lenin ble født i Simbirsk i Russland i 1870. Han hadde seks søsken, og alle var politisk aktive. Den ene broren ble i 1887 henrettet av tsaren, noe som preget Lenins syn på tsaren.

Lenin ble utestengt fra blant annet gymnaset i Simbirsk på grunn av hans politiske oppførsel. Han fikk startet på utdannelsen sin igjen 1889, som han avsluttet i 1891 i St. Petersburg, senere kalt Leningrad etter Lenin selv. Etter dette brukte han mesteparten av tiden sin på å studere Karl Marx' lære. Karl Marx ville innføre kommunisme. Etter dette begynte han å gi ut ulovlige aviser, for at folk skulle få høre om tankene hand og få opp øynene om hva tsaren egentlig gjorde. Lenin ble fort arrestert og forvist til Sibir i tre år.

Etter å ha tilbrakt lang tid i utlandet, bestemte Lenin seg for å dra tilbake til Russland da den russiske revolusjonen brøt ut. Han så på dette som en stor sjanse han hadde til å styre landet som han selv ville. Flere av forsøkene hans ble mislykkede, men i 1917 gjorde han et opprør, og ble sjef for den nye regjeringen samtidig som han styrte Bolsjevikene.

1.6495661?cropid=f169w462

Lenin var leder for Bolsjevikene som kom til makten under den russiske revolusjonen.
http://no.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Iljitsj_Lenin
http://www.daria.no/skole/?tekst=2516
Historie 9, Underveis

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License