Vidkun Quisling

Vidkun Quisling

Quisling ble født 18.juli 1887 i Fyresdal i Telemark. Han var sønn av prosten Jon Lauritz Quisling. Vidkun var offiser og politiker. Han var leder for det norske Nazipartiet, Nasjonal samling(NS). Han dro til Tyskland for å ha et møte med Hitler. Han oppmuntret Hitler til å okkupere Norge. Han mente at Norge ble styrt av jøder og kommunister. Dette var riktige knapper å trykke på hos Hitler.

9. april holdt han en tale på nrk radio hvor han utnevner seg selv til Norges nye statsminister. Selv om vi hadde en regjering i eksil, og de fleste nordmenn var lojale mot denne regjeringen.

NS hadde liten støtte i Norge.

Quisling_280_1195017864.jpg

Kilde:http://snl.no/.nbl_biografi/Vidkun_Quisling/utdypning

Skrevet av Andrea

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License