Versaillesfreden

Etter 1.verdenskrig begynte fredsforhandlingene i Versailles. Der ble Versailles-traktaten underskrevet i 1919. Russland fikk ikke delta i forhandlingene, så de ville ikke godta oppgjøret. De landene som hadde tapt krigen ble bare innkalt for å få vite hva de måtte gå med på. Seiersmaktene ville gjøre spesielt Tyskland så svake at de ikke ville starte en ny krig.

Tyskland måtte blant annet gå med på å gi fra seg koloniene sine til seiersmaktene, gi fra seg landområdene Alsace-Lorraine til Frankrike. De måtte betale store erstatninger til landene som hadde store ødeleggelser etter krigen. Det var spesielt Frankrike som hadde fått store ødeleggelser, siden krigen i vest hadde foregått i Frankrike. Tyskland fikk bare ha en hær på 100 000 mann, uten krigsskip, tanks eller fly. Da var det liten sannsynlighet for at tyskerne ville starte en ny krig, siden de hadde så lite å krige med. Det som var aller verst for tyskerne, var at de måtte ta på seg all skyld for krigen.

Etter dette bygget det seg opp et stort hat i Tyskland mot regjeringen som hadde godtatt Versailles-traktatet. Folket i Tyskland følte seg forrådt av den nye regjeringen, og mente at militæret hadde blitt dolket i ryggen av blant annet jødene og kommunistene.

"Forretningsmannen i vanskeligheter, den underbetalte skolelæreren, den arbeidsløse, alle gav de krigserstatningen skylden for sine problemer. Skriket fra det sultne barnet var et skrik mot å betale erstatning, og gamle menn gikk i graven på grunn av erstatningen".

Et sitat fra den britiske historikeren A.J.P. Taylor og tyskernes reaksjoner på erstatningene de måtte betale.

folkeforbundet1.jpg

Bildet er tatt på 1930-tallet av folkeforbundet som ble opprettet under fredsforhandlingene i Versailles

http://www.snl.no/den_f%C3%B8rste_verdenskrig
http://no.wikipedia.org/wiki/Versaillestraktaten
http://www.snl.no/Versailles-traktaten
Historie 9, Underveis

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License