Veien hans til makten

Hitler vil bruke makt:
I 1921 fikk partiet NSDAP (Det nasjonalsosialistiske tyske arbeiderpartiet) en ny leder. Denne lederen var en glødende 33 årig østerriker. Han het Hitler. Tilhengerne til dette partiet ble kjent som nazister, og politikken partiet førte, fikk navnet nazisme. Politikken var nasjonalistisk.

Partiets tilhengere, Nazistene, gikk sterkt imot den internasjonale kapitalismen. Og de mente den var dominert av jøder.
Dette partiet var svært misfornøyd med Versaillesfreden, og de krevde lebensraum. Lebensraum er kontroll over alle områder med tysk bosetning, og også kolonier utenfor landets grenser. Hitler ville ta over Østerrike, siden Østerrike og Tyskland var
ganske like. Og den tyske befolkningen hadde ikke noe imot dette, siden Østerrike hadde vært ganske store.
Gruppa SA (Sturmabteilung), var en gruppe av frivillige halvmilitære folk. Gruppa [[[sturmabteilung |SA]] ble brukt til å spre frykt blant Hitlers mostandere ved hjelp av rå vold og terror.

Men Hitler ble satt i fensel på grunn av et mislykket kuppforsøk i 1923. Han ble dømt til fem års fengsel, men satt bare i ca. et år under behagelige forhold. Han brukte tiden sin på å diktere det som seinere skulle bli boka Mein Kampf. Mein Kampf er tysk og betyr Min Kamp. Denne boka ble senere en slags bibel for nazistene.

adolf-hitler.jpg

Nazistene får økt oppsluting:
Etter Hitler ble sluppet ut fra fengselet, brukte han tida si på å tale på politiske møter. Hitler var en fantastisk taler, og ingen som hørte han kunne si at de ikke ble fanget av han. Han snakket om jødene og undermenneske i Øst-Europa.
Han sa at Tyskland nok en gang skulle bli en stormakt, og han ville at alle landområder der det bodde tyskere, skulle tilhøre Tyskland. Det vil si Østerrike og et område i Tsjekkoslovakia. Dette stedet i Tsjekkoslovakia bodde det tyskere, og stedet ble kalt Sudetenland.

Kommunistene, også kjent som Bolsjevikene, var Tysklands store fiende, og en innføring av kommunisme i Tyskland var helt uakseptabelt, og måtte bli forhindret for enhver pris. Han skaffet hele tiden nye velgere til Nazipartiet ved å bruke fiendebildene til å forklare inflasjonen, arbeidsløsheten og framtidige farer.

Ungdomsorganisasjoner:
Familielivet, kroppen, friluftslivet, den uberørte naturen og såklart Tysklands ærerike historie var noe Nazistene dyrket. Det var to ungdomsorganisasjoner som ble svært populære. Disse het Hitlerjugend, som var organisasjonen for gutter, og Bund deutscher Mädel, som var for jentene.
Ungdommene i organisasjonene fikk lære at de tilhørte den ariske herrefolket. Her fikk ungdommene også fysisk og militær trening slik at de kunne bli trofaste soldater. Jentene ble lært hvordan man skulle være gode mødre for Det tredje riket. Allerede i 1930 var det over 25 000 medlemmer i Hitlerjugend. Mødrene fikk en spesiell plass, og
barnefødsler ble honorert. I Tyskland var det viktig å dyrke fram den "den reine, ariske rasen".

hitlerjugend.jpg

Krakket:
Krakket fikk naturlig nok store virkninger i hele verden. USA sluttet nå å lune ut penger til europeiske land. Det førte til mye arbeidslediglhet over store deler av verden. Dette krakket i New York-børsen hadde ført til verdenskrise. Og når krisen nådde Tyskland, ble det Hitler store sjanse, fordi da ble det så elendig, og det tyske folk fikk stor
inspirasjon til å gjøre opprør.

Riksdagen i brann!
Mens Riksdagen står i brann, er de nazistiske lederne samlet rett innenfor inngangspartiet i bygningen for en rask rådslagning, selv om Riksdagen står i brann. Politiet arresterte nederlenderen Marinus van der Lubbe for å starte denne brannen.
Like etter utbryter Hitler: ”Dette er et tegn fra oven! Hvis denne brannen, som jeg tror, viser seg å være kommunistenes verk, så skal intet stanse oss når det gjelder å knuse denne morderiske pest med jern-never!”

Denne brannen kom på et perfekt tidspunkt for nazistene. Og det var ikke noen tvil, Hitler skulle straffe de skyldige. Bare en måned før brannen på Riksdagen, ble Hitler utnevnt til Rikskansler. Hitler og nazistene brukte riksdagsbrannen til å fjerne politiske motstandere. Innen veldig liten tid ble det innført diktatur. Hæren begynte å ruse opp med mange soldater og nymoderne våpen.

Hitler fryktet aller mest et kuppforsøk mot ham. De han fryktet mest, var faktisk hans egne SA-ledere. 30. juni 1934 ble veldig mange SA-ledere og politiske motstandere drept. En god del ble også sendt til konsentrasjonsleirer.

reichstag_bldg.jpg

Fred i vår tid:
Joseph Goebbels, som var nazistenes propagandaminister, hadde som oppgave å skape oppslutning om et nazistisk samfunn. All kommunistisk og jødisk kunst ble bannlyst og det ble innført boikott mot å handle hos jøder. Jødene, som ble kalt undermennesker, ble trakassert noe voldsomt. Krystallnatta var muligens den verste hendelsen. Natta mellom 9. og 10. november i 1938 ble veldig mange synagoger brent og jødiske butikker og bolighus ødelagt. De fleste jødene ble drept eller sendt til konsentrasjonsleir.

Hitler lovet tyskerne lebensraum. Og tyske tropper marsjerte inn i Østerrike i 1938. Faktisk så ønsket mange østerrikere å bli en del av Det Tredje Rike, og de tyske soldatene ble ønsket hjertelig velkommen.
Da Hitler prøvde å gjøre det samme med Sudetenland, som er en del av Tsjekkoslovakia hvor det bor tyskere, protesterte lederne i Frankrike og Storbritannia. Mange land fryktet at det ville bli en ny krig siden Tyskland hadde vokst seg så sterk.
Etter et møte i 1938, som ble kalt Münchenavtalen, klarte Mussolini å forhandle fram en løsning som partene kunne godta. Hitler fikk Sudetenland, men så var det også slutt. og det Tsjekkoslovakiske folket fikk ikke engang sagt sin mening.
Da Chamberlain, den britiske statsministeren, kom tilbake til London, fortalte han folket at denne avtalen ville sørge for fred i vår tid. Men der tok han grundig feil!

0906big.jpg

Kilder:
Makt og Menneske
Underveis Samfunnsfagkunnskap 9
http://i.telegraph.co.uk/telegraph/multimedia/archive/00681/adolf-hitler-joke-4_681576c.jpg
http://homepage.ibc.dk/erv/nazismen/images/hitlerjugend.jpg
http://911review.com/precedent/century/imgs/reichstag_bldg.jpg
http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/praf/ps08/recht/no_av/img/0906big.jpg

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License