Utløsende Faktor

Det at Østerrike forsvant som stat, var en meget viktig og utløsende faktor. Hitler var nemlig opprinnelig fra Østerrike. Han hadde lenge drømt om å gjøre fødelandet sitt til en del av Tyskland. Og i mars 1938 marsjerte de tyske soldatene over grensen og inn i Østerrike. På dette tidspunktet var forholdene i Østerrike dårlige, og det var mange østerrikere som derfor ønsket at landet deres skulle bli en del av Tyskland. I Østerrike sin hovedstat Wien, var det derfor stor jubel da det tyske mannskapet marsjerte inn.
Landet Østerrike forsvant dermed fra kartet. De to store demokratiene Storbritannia og Frankrike fikk med seg dette, men holdt seg rolige uten å angripe, og funderte heller over hva Hitlers neste trekk kunne være.

En annen utløsende faktorene var at Tsjekkoslovakia gikk under. I Tsjekkoslovakia bodde det både tsjekkere, slovakere og tyskere. Tyskerne som bodde i de vestlige delene av Tsjekkoslovakia, ble kalt suddettyskere. De var kjent for å beundre og støtte Adolf Hitler. Hitler krevde at Sudetenland skulle tilhøre Tyskland. Men Tsjekkoslovakia var uenige i dette. De hadde en sterk hær, og ville forsvare seg dersom Tyskland gikk til angrep og prøvde å ta fra dem landområder. Tsjekkoslovakia følte seg også ekstra trygge, siden de var nokså sikre på å få hjelp fra både Storbritannia og Frankrike, dersom Tyskland prøvde seg. Men et halvt år etter Münchenavtalen bestemte Tyskland seg for å ta Tsjekkoslovakia. Når det var gjort, og enda et land var gått under, skjønte Frankrike og Storbritannia at den enste måten å stoppe Hitler på var å bruke makt.

Etter at Tsjekkoslovakia ble tatt, krevde Tyskland at polen skulle gi fra seg landområder. Men dette nektet polakkene å gå med på. Denne gangen var Storbritannia og Frankrike på Polen sin side. Hvis Tyskland angrep Polen, ville Storbritannia og Frankrike gå til krig mot Tyskland.
1.september 1939 gikk Tyskland til angrep på Polen. To dager senere, 3. september, erklærte Storbritannia og Frankrike krig mot Tyskland.
Noen dager tidligere hadde Tyskland og Sovjetunionen blitt enige om en såkalt ikke-angrepspakt. Så derfor behøvde ikke tyskerne å være bekymret for å bli angrepet fra øst.
Dette var altså den utløsende faktor, den årsaken som startet hele 2. verdenskrig.

Italia var også innblandet, og var med som en utløsende faktor de også. Den italienske diktatoren Benito Mussolini ønsket seg nye landområder og gjøre Italia større. I 1935 angrep Italia det afrikanske landet Etiopia. Den etiopiske staten hadde lite å stille opp med i en krig mot Italia, så Mussolini knuste den etiopiske staten og erobret den.
Krigen ble også et stort nederlag for Folkeforbundet, som hadde vist at de ikke klarte å stanse krigen. Folkeforbundet, som arbeidet for fred, utpekte Italia som angriper, og vedtok å straffe landet økonomisk. Men straffene landet fikk ble ikke gjennomført ordentlig, og det fikk ikke konsekvenser for de viktigste italienske varene. Det var Frankrike og Storbritannia som hadde størst og mest makt i Folkeforbundet, og de ville ikke ha Mussolini til fiende. De så nemlig på han som en viktig medarbeider i kampen mot Hitler. Derfor ville de ikke gi han så streng straff.

Kilder:
http://www.skoleforum.com/stiler/saeroppgave/det.aspx?id=6703
historie 9

- elias løvseth

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License