Undermennesker

Nazistene delte mennesker i tre typer:
- De kulturproduserende: arierne, skandinavene og andre germanske folkeslag.
- Kultur forbrukende: store deler av europeere.
- Undermennesker: Undermenneskene var de som ødela kultur og var i besittelse av negative egenskaper i kraft av sin rase. De var rett og slett dumme, onde, stygge, slemme og alt mulig negativt en kan komme på! Her gjalt det spesielt jødene.

KILDER:
forelesning av Aida Therese Brill
Ine Mostue

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License