Tysklands revansj

Etter 1.verdenskrig ble Tyskland dyttet langt ned, på grunn av versaillesfreden eller versaillestraktaten. Dette gjorde Tyskland bitre og revansjelystne, de følte at dette var urettferdig. Da Hitler kom til makten i 1933 begynte han opprustningen av landet. Han la grunnlaget for Tysklands utvidelse med politiske midler, og han var utrolig god til å utnytte andre lands svake punkter(kilde 1).

HITLER MOT BESTEMMELSENE

Hitler satte i gang en voldsom militær opprustning. Han gikk imot de reglene eller det som var bestemt for Tyskland under versaillestraktaten. De fikk egentlig bare lov til å ha en liten hær, men Hitler gikk imot dette og gjenreiste militæret. Han gjorde også veinettet bedre, og baktanken til dette var at soldatene skulle fraktes fort frem til fronten. Da var det mange tyskere som ønsket seg og begynte å drømme om egne biler og i 1933-1934 begynte arbeidsløsheten å synke fordi opprustningen og veibyggingen ga mange jobber. Den spanske borgerkrigen ble en opptakt til andre verdenskrig, fordi Tyskland fikk bruke Spania som en ”treningsarena”, og nye våpen ble prøvd ut. De terrorbombet spanske byer og fikk derfor prøvd ut de nye flyvåpnene sine.

hitler-reichstag.jpg

Deretter marsjerer Tyskland over grensen til Østerrike, og tar over dette landet. Mange av østerrikerne ble glade for dette, fordi forholdene i landet var så dårlige og fordi mange ønsket å bli en del av Tyskland. Østerrike forsvant fra kartet, mens de store demokratiene, Storbritannia og Frankrike, bare satt og så på. Kanskje de ikke trodde at Hitler ville gå lenger enn dette?

MÜNCHENAVTALEN

Etter erobringen av Østerrike krevde Hitler at Sudetenland, det området der sudettyskerne bodde, skulle tilhøre Tyskland. Tsjekkoslovakia ville ikke dette og trodde de hadde Frankrike og Storbritannia i ryggen, men for disse to landene var det veldig viktig å ikke havne i en ny krig med Tyskland, så på en konferanse som ble kalt Münchenavtalen, bestemte den britiske statsministeren og den franske presidenten at Tyskland skulle få den vestlige delen av Tsjekkoslovakia.
Et halvt år etter tok Tyskland like greit resten av Tsjekkoslovakia, og dermed var enda et land borte fra kartet.

Nå skjønte Storbritannia og Frankrike at det ikke nyttet å stoppe Hitler og Tyskland uten makt.

SLUTTEN PÅ TYSKLANDS REVANSJE

Deretter krevde Hitler at Polen skulle gi fra seg land, men nå stod Storbritannia og Frankrike klare til å gå til krig! Dette var altså slutten på Tysklands revansje.

kildeliste

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License