Toraen

Toraen er grunnlaget for den jødiske troen og levemåten til jødene. Den består av de fem mosebøkene, som står aller først i den jødiske bibelen. Det er den samme samlingen av bøker som de kristne kaller Det gamle testamentet. Toraen forteller hvordan jødene bør leve. Der står det blant annet om dejødiske spiseregler. Boka forteller altså hva jødene kan og ikke kan spise.

Jødene tror bare på en Gud. Han har skapt alle menneskene og hele verden. Det jødiske folket tror at jødene er Guds utvalgte folk, men det betyr allikevel ikke at jødene er bedre enn andre. Istedet har Gud gitt det jødiske folket noen plikter som de andre slipper. De tror at Gud har inngått en pakt med jødene om at hvis de følger budene i Toraen vil han beskytte dem og være trofast.

Tekstene i Toraen bruker jødene mye tid på å diskutere og lese. Det de har kommet fram til er skrevet ned i en stor samling kalt Talmud, og har betydd mye for jødedommen.

image005.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License