Til Ungdommen

Et dikt dedikert til ungommen. En oppfordring om å væpne seg med troen på livet og menneskeverdet, i kampen mot undertrykkere og urettferdighet.

TIL UNGDOMMEN

Kringsatt av fiender, gå
Inn i din tid!
Under en blodig storm –
Vi de til strid!

Kanskje du spør i angst,
Udekket, åpen:
Hva skal jeg kjempe med,
Hva er mitt våpen?

Her er ditt vern mot vold,
Her er ditt sverd:
Troen på livet vårt,
Menneskets verd.

Krig er forakt for liv.
Fred er å skape.
Kast dine krefter inn:
Døden skal tape!

Edelt er mennesket,
Jorden er rik!
Finnes her nød og sult,
Skyldes det svik.

Knus det!
I livets navn skal urett falle.
Solskinn og brød og ånd,
Eies av alle.

Dette er løftet vårt
Fra bror til bror:
Vi vil bli gode mot
Menneskenes jord.

Vi vil ta vare på
skjønnheten, Varmen –
som om vi bare et barn
Varsomt på armen!

Diktet er skrevet av Nordahl Grieg. Diktet har åtte strofer, med fire verselinjer i hver strofe. Diktet har fast rim og rytme, ABCB, og har derfor bundet form.

Diktet har språklige bilder, ”Blodig storm” er for oss et språklig bilde fordi vi ser for oss en blodig storm av soldater som kriger og blir drept, men det er jo ikke en storm av blod, det er en kamp for fremtiden, med troen på livet som våpen.
”Kast dine krefter inn” det kan bety at man kommer og bidrar med kreftene sine i krigen. ”Døden skal tape” betyr at man ikke skal la døden ta deg i denne krigen, men alle vet at en dag må man død. ”Jorden er rik” er også et språklig bilde, fordi jorda har ikke masse penger, men er rik på ressurser og det vi trenger. Videre i diktet mener de også at vi har egentlig alt vi trenger, men noen er så grådige og tar mer enn de skal, og derfor er det ikke alle som får det de trenger.

Grieg har også brukt sammenligninger i diktet, ”Vi vil ta vare på skjønnheten, varmen - som om vi bærer et barn varsomt på armen”, er en sammenligning fordi dikteren sammenlikninger at vi må ta vare på skjønnheten og varmen, som om vi bærer et barn på armen. Ta vare på det som er fint i verden.

Nordahl har brukt assosiasjoner i diktet, ”Kringsatt av fiender”, da får vi et bilde av en som står i midten med fiender på alle kanter. ”Under en blodig storm”, da ser vi for oss mange soldater som dreper hverandre. ”Edelt er menneske”, vi ser for oss menneskene på tronen, høyt oppe. ”Finnes her nød og sult”, får vi et bilde av sult og nød, og at de ikke har noe sted å bo.

Vi tror diktet har et budskap om å ta vare på jorda, og at vi ikke skal gjøre de samme feilene som de før dem. De prøver å forklare oss (ungdommen) hvordan det var før og hvordan det kan bli.
Hovedtema og budskapet i diktet er at de skal kjempe for fremtiden, med troen på livet og menneskene. Den troen skal være med på å lage rettferdighet i verden.

Nordahl_Grieg.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License