Sudetenland

Sudetenland var en region i Tsjekkoslovakia som var bebodd av tyskere. Siden denne regionen var bebodd av tyskere, krevde Adolf Hitler at Sudetenland ble en del av Tyskland.
Under Münchenavtalen i München ble Frankrike’s og Storbritannia’s statsministere, Mussolini og Adolf Hitler enig om at Tyskland skulle få Sudetenland. Men etter det var det slutt.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License