Språklig bilde
  • "I dag står flaggstangen naken." Det er ikke reist et flagg på flaggstanga, og dermed er den ingenting bortsett fra en høy og tynn stang. I denne sammenhengen er det Norges flagg som ikke kunne bli heist på nasjonaldagen 17. mai, fordi nazistene hadde okkupert Norge og tillot ikke feiring.
  • "Det stiger en sang over landet." En sang blir sunget eller tenkt på over hele landet, fra nord til sør og fra øst til vest, og derfor kan man si at sangen stiger eller brer seg over landet. Her er det Norges nasjonalsang "Ja, vi elsker dette landet" som blir tenkt på og kanskje sunget i hemmelighet over hele landet, for å kunne hedre sitt land uten å bli oppdaget av nazistene.
  • "Det fødtes i oss en visshet." Dette kan bety at når noen blir behandlet urettferdig dukker det opp en følelse i oss som forteller at dette ikke er slik livet skal være, men at det burde bestå av Frankrikes motto: "Frihet, likhet og brorskap". Her var det nordmennene som følte at nazistene nærmet seg og de tenkte at de ikke skulle måtte leve livet i frykt.
  • "Lungene gispet i nød." Hvis du får lite luft i lungene begynner du å gispe etter luft og du får så vidt puste. Derfor er det egentlig mennesket, og ikke lungene, som gisper etter luft. Deretter får du sannsynligvis panikk og føler at døden er nær, og derfor kan man si at lungene gisper i nød. Menneskene som flyktet fra nazistene innså at det var mulig at døden ikke var langt unna, de fikk panikk og følte at de var i nød.
  • "De gav sitt liv for vår fred." Disse menneskene døde for å få fred for folket sitt og risikerte sitt eget liv for andre mennesker. Når noen dør for det de tror på, kalles de martyrer. Her var det de norske soldatene som døde for å få fred i Norge.
  • "Sjømannen som gikk ned." Det menes at sjømannen ble drept og han/hun sank sammen med båten under vann. Mange mennesker ble drept og også sjømenn på havet fikk tåle støyten.
  • "Vi har de døde med oss." De døde går ikke og henger etter oss og vi drar dem heller ikke etter oss, men de "er med oss" i tankene og minnene våre. De døde soldatene er Norges helter og nordmennene husker alltid dem og hva de har gjort for Norge.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License