Skyttergravskrig

Skyttergravskrig - En skyttergravskrig foregår ved at to parter kriger mot hverandre på en åpen plass. Skyttergraver graves slik at soldatene kan gjemme seg i dem. Jorda beskytter soldatene mot fiendens kuler fra geværene og bomber.

Skyttergravskriging ble mye brukt under 1.verdenskrig, men er ikke en effektiv måte. Det dør mange flere mennesker i en skyttergravskrig enn det dør i for eksempel en blitzkrig. Det er fordi at under skyttergravskriger, løper bare menn mot hverandre mens de skyter på hverandre. Under blitzkrig er brukes metoder som er tenkt mer igjennom.

graver.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License