Seiersmaktene

Det var to forskjellige allianser under 1.verdenskrig. Det var trippelententen, også kalt ententemaktene mot trippelalliansen, som også er kalt sentralmaktene. Trippelententen mistet nesten 13 000 000 menn, mens trippelalliansen mistet litt over 8 000 000 menn. Allikevel var det trippelententen som vant 1.verdenskrig.

Belgia
Frankrike
Russland, trakk seg ut av krigen i 1917 på grunn av en revolusjon i landet
Storbritannia
Canada
Australia
New Zealand
Japan
Italia, gikk over fra trippelalliansen til trippelententen i 1915
USA
Serbia
Marokko
Brasil

image010.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License