Sammenligninger og metaforer

Sammenligninger:

  • "Så enkelt, så uunnværlig som menneskets åndedrett." Dikteren sammenligner det enkle og uunværlige med at vi puster. Å puste er enkelt og vi kan ikke leve uten å puste. Altså å puste er uunværlig.
  • "Lungene gispet i nød, som i en sunken ubåt." Hvis en ubåt synker vil det strømme inn vann og menneskene inni vil gispe etter luft. Slik sammenligner dikteren at lungene gisper i nød med en sunken ubåt. En ubåt kan også symbolisere at et land går under.

Metaforer:

  • ”Soldaten i blod på sneen, sjømannen som gikk ned.” Dette er en metafor der dikteren sammenligner soldaten og sjømannen. Begge er krigere og har dødd for landet sitt.
  • ”Hver fallen er bror og venn.” Dette er også en metafor der dikteren sammenligner de som har dødd i krigen med brødre og venner(ens nærmeste).
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License