Riksvernet

Riksvernet var den tyske hæren fra 1919 til 1935. På tysk heter de Reichswehr. Etter den første verdenskrig gikk Riksvernet i oppløsning, men den nylig grunnlagte Weimarrepublikken gjenoppbygget hæren. Det nye Riksvernet besto av sju infanteridivisjoner og tre kavaleridivisjoner. Men styrken kunne ikke overstige 100 000 mann. Etter at Adolf Hitler kom til makten i 1933 ble hæren rustet opp.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License