Riksdagsbygningen i Berlin

Riksdagen var sete for den tyske Riksdagen fra 1894 til 1933. Riksdagen ble egentlig holdt til i flere ulike bygninger i Leipziger Straße i Berlin, men disse ble etter hvert for små. Arkitekten Paul Wallot vant arkitektkonkurransen for riksdagbygningen, som ble hold i 1882. Men selve arbeidet med å starte bygget startet i 1884. I 1894 var riksdagbygningen klar.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License