Revolusjon

En revolusjon knyttes ofte til samfunnsendringer. Ordet brukes i mange sammenhenger, men grunnleggende i politiske omveltninger. En revolusjon er en endringsprosess som foregår i løpet av et kort tidsrom.
De viktigste politiske og sosiale revolusjonene i de siste hundreårene er den franske revolusjonen i 1789, og den russiske revolusjonen i 1917.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License