Rasehygiene

På 1930- tallet begynte man å mene at noen menneskeraser var overlegne, i følge nazistene\Hitler var den germanske\ariske rasen den overlegne menneskerasen. Siden disse menneskene var bedre enn andre menneskeraser, ble mann opptatt av rasehygiene.

Nazistene mente altså at menneske ’’rasene’’ ikke skulle blande seg. At jøder (og andre raser de ikke likte) skulle komme inn og blande seg med for eksempel tyskere.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License