radioaktivt nedfall

Radioaktivt nedfall:
radioaktivt nedfall, radioaktivt stoff som frigjøres ved kjernefysiske eksplosjoner og enten slynges ut og faller ned i nærheten av eksplosjonsstedet, lokalt nedfall, eller opptas i atmosfæren som gass eller bundet til små støvpartikler for senere å følge med nedbør til jordoverflaten, spredt nedfall.

For eksempel: når en atombombe treffer bakken, oppstår det en svær røyksky som blir formet som en sopp og blir flere kilometer høy. Etter at soppskyen har kommet, detter det støv ned fra himmelen. Det er selve støvet som er radioaktivt nedfall.

Kilder:
Pappa
http://www.snl.no/radioaktivt_nedfall

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License