Pearl Harbor

Pearl Harbor er en amerikansk flåtebase på sørkysten av Oahu på Hawaii. Japan overasket med sitt angrep på Pearl Harbor 7.desember 1941. Det var dette angrepet som førte til at USA kom med i krigen. Japanske bombefly senket og ødela bl.a. fem amerikanske slagskip som lå ankers til havna, og skadet tre andre skip. Det var 363 japanske fly som deltok overraskelsesangrepet på Pearl Harbor, det var bare 29 fly som ikke kom tilbake. Ingen amerikanske fly klarte å komme seg i lufta i løpet av angrepet. 2500 amerikanske soldater og annet personell ble drept i angrepet. 1103 av de drepte var om bord på slagskipet Arizona. Skipet ligger fortsatt på havbunnen som krigsminnesmerke. Det gikk 18 krigsskip og 188 fly tapt i angrepet.

Store deler av den amerikanske flåten ble ødelagt, men noen av marinens viktigste enheter Hangarskipene klarte seg. Mer enn 3000 amerikanske soldater og 400 sivile mistet livet, mens bare et lite antall japanere døde. Dette gjorde Japan fordi de fryktet den amerikanske marinen. De frykta den amerikanske marinen, fordi de ikke visste om USA ville godta at dem tok mange øyer i stillehavet. Så den 8. desember erklærte USA krig mot Japan.

pearl-harbor-bombing-7th-december-1941-2.jpg
g19949.jpg

Kilder: http://snl.no/Pearl_Harbor og faglærer i uke 18

Skrevet av Andrea

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License