Opptakten

Østerrike: Tyskland vill ha Østerrike, siden de hadde kjempet sammen i 1.Verdenskrig så de var vandt til det. Østerrike ville også bli en del av Tyskland for og bli et større land, også kunne de kjempe sammen og få enda større land. I 1938 gikk tyske tropper inn i Østerrike og tok over landet uten noe skyting. Tysklands annektering (overtagelse /gjenforening) ble kalt Anschluss. Hitler var jo Østerriker. Han hadde drømt om å gjøre fødelandet sitt til en del av Tyskland.

Tsjekkoslovakias undergang: Høsten 1938 krevde Hitler at Sudetenland områdene i Tsjekkoslovakia der sudettyskere bodde skulle tilhøre Tyskland. Men Tsjekkoslovakia hadde en stor og sterk hær og ville forsvare sitt eget land dersom Tyskland prøvde å ta fra dem landområdet. Tsjekkoslovakia hadde gjort en avtale med Frankrike om å hjelpe hverandre i tilfelle krig fra før av, og Frankrike og Storbritannia var allierte, så derfor følte Tsjekkoslovakia seg trygge på å få støtte og hjelp av Storbritannia og Frankrike. Men Tyskland var det landet ingen ville inngå krig med, så når Tyskland truet med krig mot Storbritannia og Frankrike ble de redde. De gjorde alt for å unngå krig mot Tyskland, så under en konferanse i München gikk den franske presidenten og den britiske statsminister med på at Tsjekkoslovakia skulle gi fra seg den vestlige delen av landet til Tyskland. Denne avtalen ble laget uten at Tsjekkoslovakias leder eller befolkning hadde fått lov til å delta eller si sin mening. Dette var den såkalte Münchenavtalen. Det var en del av den franske og engelske politikken som senere har blitt kalt Chamberlains appeasement-politikk.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License