NSDAP

NSDAP er forkortelsen for Det Nasjonalsosialistiske tyske arbeiderparti (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei).
NSDAP er det nasjonalsosialistiske partiet som regjerte i Tyskland mellom 1933 og 1945.
NSDAP ble dannet den 24. februar 1920 og gikk ut fra det tidligere Deutsche Arbeiterpartei (DAP, Det tyske Arbeiderparti), grunnlagt av Anton Drexler, som var formann til 29. juli 1921.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License