Norge blir fritt

NORGE BLIR FRITT.

Da krigen brøt ut i 1939, erklærte Norge seg nøytralt. Men det ble tidlig klart at Norges stilling var mer utsatt nå enn under første verdenskrig.
Flere forhold gjorde dette vanskelig. En viktig grunn til det var krigen som foregikk i nærheten av landegrensene våre.
I Storbritannia og Frankriket var det mange som ønsket å støtte Finland.
Det var planer om å sende britiske og franske tropper gjennom Norge og Sverige for å hjelpe finnene.
Men både nordmennene og svenskene nektet å gå med på dette, de ville ikke bli innblandet i krigen.
En annen grunn var jernmalmtransporten fra Sverige, som gikk gjennom Norge, langs Norekysten for å så bli fraktet til Tyskland for våpenproduksjon.
Kysten vår var veldig lang, så Tyskland ville ha en ubåtbase her. Men det ville vært en stor trussel for Storbritannia.
Etter at et tysk skip ble stoppet i norsk farvann av britene, med britiske krigsfanger om bord, minela britene kysten våres for at tyskerne ikke skulle kunne utnytte den.
Det var mye lettere for Sverige å holde seg nøytrale enn for Norge, Fordi Sverige hadde ingen attraktiv kyststripe.

Hverdagsliv :

De fleste nordmenn var verken motstandshelter eller nazister, men forsøkte å leve sitt liv så vanlig som mulig.
Det var ikke alltid så lett, krigstiden var en mangeltid. Det var dårlig med kjøtt, smør, kaffe, klær og tobakk.
I krisetider blir man ofte oppfinnsom. Mange dyrket sin egen tobakk, holdt kaniner og griser – såkalte villagriser- som de kunne slakte,
og klær ble omsydd og brukt om igjen og om igjen.

Frigjøringsdagen :

Utover i mai 1945 skjønte folk at krigen gikk mot slutten. 2 Mai fikk folk vite at hitler var død noen dager før.
Det store spørsmålet var om tyskerne og NS-folk ville gi seg frivillig, eller om det ble nødvendig med kamp for å befri landet.
Det gikk mye bedre en folket forventet. 8 Mai 1945 hadde folk all grunn til å juble, endelig var krigen over !

Med en gang det var blitt fred, begynte Hjemmefronten å arrestere NS-folk og andre som hadde samarbeidet med tyskerne.
Til sammen 92 000 saker ble etterforsket. 53 000 nordmenn ble funnet skyldige i landssvik. Av de 53 000 måtte 23 000 gå i fengsel,
mens de fleste andre fikk pengebøter. Et lite fåtall fikk veldig strenge straffer. 25 nordmenn og 12 tyskere ble dømt til døden og skutt.
De fleste dødsdømte var torturister, for eksempel Henry Oliver Rinnan, en svært farlig mann fra Trøndelag. Den mest kjente av dem som ble dømt til døden,
var Vidkun Quisling. I de fleste land ble han kalt ’’forræder’’. Quisling ble skutt på Akershus festning i oktober 1945.

435289.jpegsp0246dc.jpg

Kilder: Historie boken, Og powerpoint fra faglærer.

Av: Mathea

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License