Nordahl Grieg

Nordahl Grieg
De beste
Til ungdommen
17. mai 1940

Johan Nordahl Brun Grieg ble født 1.november 1902 i Bergen, og døde en brutal død 2.desember 1943 i Berlin. Grieg var en norsk lyriker, forfatter, dramatiker og en politisk engasjert journalist. Han skrev romaner, dikt, skuespill og essay der kampen for fred og sosial rettferdighet er det sentrale.
I 1915 fikk Grieg trykket sitt første dikt i Bergens tidene. Dette var starten på den 21 års lange karrieren hans. I løpet av denne tiden fikk han gitt ut:

o Rundt Kap det gode Håp, lyrikk, gitt ut i 1922
o Bergenstoget plyndret i natt, lyrikk, gitt ut i 1923 sammen med Nils Lie.
o Skibet gaar videre, roman, gitt ut i 1924.
o Stene i strømmen, lyrikk, gitt ut i 1925.
o Kinesiske dage, lyrikk, gitt ut i 1927.
o En ung manns kjærlighet, skuespill, oppført ved Den Nationale Scene i 1927.
o Barabbas, skuespill, oppført ved Nationaltheatret 1927.
o Norge i våre hjerter, lyrikk, gitt ut i 1929.
o Atlanterhavet, skuespill, oppført ved Nationaltheatret 1932.
o De unge døde, lyrikk, gitt ut i 1932.
o Vår ære og vår makt, skuespill, oppført ved Den Nationale Scene i 1935.
o Men imorgen, skuespill, oppført ved Den Nationale Scene 1936.
o Til Ungdommen, lyrikk, gitt ut i 1936
o Nederlaget: Et skuespill om Pariser-kommunen, skuespill, oppført ved Nationaltheatret 1937.
o Spansk sommer, lyrikk, gitt ut i 1938
o Ung må verden ennu være, roman, gitt ut i 1938 av Gyldendahl.

I 1930 årene engasjerte han seg sterkt mot fascisme og nazisme. Gjennom verkene til Grieg kan man enkelt forstå at han var motstander av fascismen og nazismen.

I Sprinterne, et av de mest kjente diktene han er skrevet, skildrer han forskjellsbehandlingen til tyskerne på en gripende måte. Grieg ble kjent i flere deler av Europa under 2.verdenskrig. Diktene han hadde gitt ut ble blant annet spilt på en radiokanal i London.
Han skrev ikke om liv og død, men prøvde heller å skrive om menneskene som ikke lot seg tvinge ned av tyskerne. Istedenfor å se det negative i ting, fokuserte han fremtida og ga folk håp.

Grieg hadde et sterkt ønske om å være med på et av bombetoktene mot Berlin, Tysklands hovedstad. Og det fikk han lov til, han var med på et bombefly mot Tyskland. Etter at bombeflyet hadde sluppet bomber over Berlin, ble flyet truffet av granater og det styrtet. Det var ingen på flyet som overlevde ulykken. Vi sier at Nordahl Grieg døde som en av de ”unge døde”, en ung mann som gikk bort under krigen.

”bare toganger før i vår nyere historie – hos Wergeland og Bjørnson – har vi sett en slik lykkelig forening av evnen til dikting og evnen til handling” , sa Sigurd Hoel i 1944

grieg_nordahl.jpg

http://no.wikipedia.org/wiki/Nordahl_Grieg
Grunnbok i norsk språk og litteratur : :kolon

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License