Nazisme

Nasjonalsosialisme eller nazisme, som er en forkortelse av det tyske ordet Nationalsozialismus (noen ganger også forkortet NS), er en politisk ideologi som oppstod i Tyskland etter første verdenskrig. Den er uløselig knyttet til sin formgiver og fører, Adolf Hitler. Nazismen legger vekt på raseteorien. Raseteorien var en teori som gikk ut på at den ariske rasen var den overlegne rasen som var mer intellektuell enn andre raser og lavest stod jøder og sigøynere. Og det var tyskere som var av den ariske rasen.
I dag er ideologien nazisme forbudt i Tyskland, men fremdeles oppstår det nazismer.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License