Nasjonalister

Nasjonalister er personer som støtter nasjonalismen. Nasjonalisme er politiske ideologier eller ideretninger som er basert på nasjonens egenverdi, og nasjonens ” egne” mennesker. At alt i landet er verdifullt og flott, og man har en voldsom kjærlighet til alt som tilhører landet.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License