Nasjonal Samling

Nasjonal samling, NS, var et norsk politisk parti.Partiet ble grunnlagt i 1933.Vidkun Quisling ledet dette norske nazistiske partiet. Partiet var bygd opp på grunnlag av <førerprinsippe>. I april 1940 hadde partiet bare noen hundre medlemmer. Desember samme året hadde antallet steget til ca. 22 000. Medlemsantallet endte på 43 400 voksne medlemmer i 1943.

nasjonal-samling.gif

Kilde:http://snl.no/Nasjonal_Samling

Skrevet av Andrea

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License