Münchenavtalen

I Tsjekkoslovakia bodde det både tsjekkere, slovakere og tyskere. Mange av disse tyskerne, som ble kalt sudettyskerne, beundret Hitler. Da Hitler krevde det området der sudettyskerne bodde, nektet Tsjekkoslovakia på dette. De trodde de hadde både Storbritannia og Frankrike i ryggen, fordi tsjekkoslovakia og Frankrike hadde en avtale om at de skulle hjelpe hverandre i tilfelle krig.

Dette skjedde altså ikke, istedet ble det kalt inn til en konferanse i München der statsministeren i Storbritannia og presidenten i Frankrike ble enige med Tyskland at de skulle få den vestlige delen av Tsjekkoslovakia. Denne avtalen ble til uten at Tsjekkoslovakias ledere eller befolkning hadde fått lov til å si sin mening!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License