Mein Kampf

Mein Kampf er tysk og betyr Min Kamp. Denne boka ble skrevet av østerrikeren Adolf Hitler. Denne boka er Hitler’s ideologiske manifest og hovedverk. Mein Kampf er også en selvbiografi, og han legger fram grunntrekkene sine i verdensanskuelse og det politiske programmet for nasjonalsosialismen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License