Lebensraum

Lebensraum er et tysk ord. Det betyr livsrom eller livsområde. Begrepet lebensraum er kjent som slagordet til den nasjonalsosialistiske ideologien og propagandaen. Det ble mer populært etter at Hitler overtok makten i 1933. Nasjonalsosialistene mente at den ariske rasen, som blant annet var dem selv, var overlegen, og trengte mer livsrom. Livsrom vil si plass til å leve å vokse.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License