Krigsdikt

17. mai 1940
Av Nordahl Grieg

1.5684381!img5684288.jpg

I dag står flaggstangen naken
blandt Eidsvolls grønnende trær,
nettopp i denne timen
vet de hva frihet er.
Der stiger en sang over landet,
seirende i sitt språk,
skjønt hvisket med lukkede leber
under de fremmedes åk.

Det fødtes i oss en visshet:
Frihet og liv er ett,
så enkelt, så uunnværlig
som menneskets åndedrett.
Vi følte da trelldommen truet
at lungene gispet i nød
som i en sunken u-båt…
Vi vil ikke dø slik død.

Her skal vi minnes de døde
som gav sitt liv for vår fred
soldaten i blod på sneen,
sjømannen som gikk ned.
Vi er så få her i landet,
hver fallen er bror og venn.
Vi har de døde med oss
den dag vi kommer igjen.


Virkemidler:

Diktets form
Språklig bilde
Sammenligninger og metaforer
Gjentagelser
Assosiasjoner
Budskap og tema
Kontraster
Besjeling og personifikasjon

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License