Kontraster
  • ”Flaggstangen står naken” og ”Eidsvolls grønnende trær”: Flaggstanga er høy, smal og glatt og har ingenting på seg, mens Trærne på Eidsvoll er grønne og store og har masse blader som gjør dem fyldige.
  • ”Fødtes” og ”død”: Når noe fødes er det starten på noe og når noe dør er det ofte slutten på noe.
  • ”De” og ”Oss”: Når man sier ”de” så mener man de som ikke er sammen med deg selv, og når man sier ”oss” så mener man seg selv og de den personen er sammen med.
  • ”Stiger” og ”Gikk ned”: ”Stiger” betyr at noe går oppover, står opp, blir høyere, større og lignende, mens ”Gikk ned” betyr at noe går nedover, å legge seg, dø, bli mindre og lignende.
  • ”Fremmed” og ”Venn”: En ”fremmed” er noen du ikke kjenner, ikke vet noe om eller ikke forbinder med noe, mens en ”venn” er en du kjenner, bryr deg om og synes er snill.
  • ”Gikk” og ”Kommer”: Når noen ”gikk” forlot de et sted, ble borte eller spaserte på en vei eller lignende, og når noen ”kommer” ankommer de et sted eller dukker opp.
  • ”Liv” og ”Død”: ”Liv” kan være mye forskjellig, men hovedsakelig er det at noen lever og kan tenke og føle, mens ”Død” er sannsynligvis slutten på livet, og da kan man trolig ikke lengre tenke, føle osv.
  • ”Fred” og ”Truet”: ”Fred” er hvis alle lever rettferdig, blir behandlet med respekt og føler seg trygge, mens ”Truet” er hvis noen ikke blir behandlet rettferdig og ikke føler seg særlig trygg i forhold til noen eller noe.
  • ”Frihet” og ”Nød”: ”Frihet” kan være at alle får gjøre alt de selv vil gjøre, at de har mulighet til å gjøre det og at de har det bra generelt. ”Nød” kan være at man ikke har midlene og mulighetene til å gjøre akkurat som man vil og at man ikke lever bra, eks: ikke har nok mat.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License