Kommunisme

Kommunisme er en politisk ideologi som bygger på Karl Marx' lære. Det var en reaksjon på arbeidernes økonimiske undertrykkelse. Arbeiderne hadde også ofte mindre rettigheter enn lederne. De første ideologiene som bygget på kommmunisme var Karl Marx og Friedrich Engels Marxisme. Senere er en av de viktigste kommunistene blitt Vladimir Iljitsj Lenin.

Kommunistene ønsker et klasseløst samfunn uten undertrykking og klasseskille. Karl Marx viser i verkene sine at det alltid har vært en klassekamp. Først var det slaver og slaveeiere, så bønder og jordeiere, og så arbeidere og ledere. Den økonomiske undertrykkelsen har fortsatt ettersom at samfunnet har forandret seg. Karl Marx mente at undertrykkelsen hadde nådd et nivå hvor sirkelen kunne slutte, og det ikke ville lenger trenge å være et klasseskille. Han mente at for å få et klasseløst samfunn, måtte økonomien være for alle. Felleskapet skulle hjelpe hver enkelt person, og hver enkelt person skulle hjelpe felleskapet. Sammen ville det bli et samfunn hvor alle hadde det likt, og samtidig bra.

Både Vladimir Iljitsj Lenin og Karl Marx skjønte at samfunnet og folket ikke var klare til å gå over til kommunisme med en gang. Ting måtte gjøres sakte, og få en overgang. Karl Marx hadde en ide om å først ha et proletariatisk diktatur. Denne ideen ble satt til liv av Vladimir Iljitsj Lenin under overgangen. Proletariatisk diktatur er et stadie på vei til kommunismen i et land. Makten blir tatt fra de velstående i samfunnet, og gitt til arbeiderklassen.

kommunisme.gif

Merket til kommunistene består av en hammer og en sigd i en rød stjerne som sammen symboliserer felleskapet mellom arbeiderne og bøndene.

http://www.snl.no/system/images/k/kommunisme.gif
http://no.wikipedia.org/wiki/Kommunisme
http://www.daria.no/skole/?tekst=6657
http://no.wikipedia.org/wiki/Proletariatets_diktatur
Historie 9, Underveis

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License