Klassekonflikter

Etter den russiske revolusjonen ble flere land redde for at tanken om en revolusjon ville spre seg. Mange av lederne i Europas land var blant annet redd for at kommunismen skulle innføres i flere land. I blant annet Tyskland, stod kommunistene veldig sterkt.

180px-Marx6.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License