Karl Marx

Karl Marx ble født i 1818 i Tyskland. Han hadde en jødisk, og velstående familie. Som ung studerte han blant annet økonomi og om den greske anikken. I Paris ble han kjent med noen franske sosialister som senere inspirerte ideologien og tankene hans.

De tyske myndighetene stemplet Karl Marx som farlig på grunn av hans nye tanker og ideer, og flyttet derfor til London hvor han bodde fram til han døde. Der var han med på å stifte "den første internasjonale" som var en av verdens første arbeiderorganisasjoner. To av de viktigste verkene hans er ”Das Kapital” og ”Det kommunistiske manifest". "Det kommunistiske manifest" skrev han sammen med Friedrich Engels i 1848, og dette dannet grunnlaget for blant annet Vladimir Iljitsj Lenins tanker om kommunisme. Sammen med Friedrich Engels var de grunnleggerne av Marxismen, som er teoriene deres som senere er blitt videreført av andre.

210px-Karl_Marx.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License