Kapitalisme

Kapitalisme er et økonomisk system der formue og produksjonsmidlene er privateid. I et kapitalistisk system vil fast eiendom, arbeidskraft og kapital være eid, betjent og handlet uten makt eller svindel av mennesker enten alene eller sammen med andre. Og distribusjon, produksjon, investeringer, inntekt, prising og utbud av varer og tjenester er bestemt av frivillig private avgjørelser i en markedsøkonomi.
Kapitalismen har en egenskap som skiller seg ut. Denne egenskapen er at hver enkelt person eier hans eller hennes eget arbeid og derfor kan selge bruken av dette til arbeidsgivere.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License