Jødiske spiseregler (Kasjrut)

Jødene har spiseregler for hva de kan spise. Ikke alle familiene følger alle reglene, siden det er mange. Spisereglene stammer fra Mosebøkene. I tredje mosebok, kapittel 11 står det:
"Alle dyr som har klover, klover som er kløvd helt igjennom, og tygger drøv, dem kan dere spise”.
”og svinet, for det har klover, klover som er kløvd helt igjennom, men tygger ikke drøv; det skal dere holde for urent.”

I Toraen står det blant annet at hvis man er nær et urent dyr, vil man være uren inntil kvelden og må vaske klærne sine. Toraen forteller også at kjøtt og melkeprodukter ikke kan tilbredes sammen, og at kjøttet som spises må være fritt for blod.

Det jødene kan spise kalles kosher, som betyr rent eller godkjent. Og det som er forbudt å spise for jødene kalles terefa.

kosherslakt.jpg

Jødene har en spesiell måte å slakte dyr på, slik at kjøttet ikke blir urent eller blir fullt av blod, og ikke kan spises.
http://ijakobsen.home.hive.no/krl/2008-2009/27-kosher-og-renhet-i-lys-av-jodedommen-og-kristendommen
http://no.wikipedia.org/wiki/Kasjrut

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License