Jøder

Jøder er tilhengere av religionen jødedommen. I dag finnes det ca 14 millioner jøder spredt over hele verden, men det er flest jøder i USA og Israel. Fra 1938 - 1945 ble over 6 millioner jøder drept under Holocaust, altså over halvparten av jødene i verden på den tiden.

For å være en jøde må du:
- Bli født av en jødisk mor
- Eller konvertere, altså bytte fra en annen tro til jødedommen. Dette er mange jøder skeptiske til, for de fleste jødene som har blitt født av en jødisk mor, synes ikke at de som konverterer til jødedommen er ekte jøder.

De fleste jøder snakker hebraisk, fordi det er en del av kulturen og fordi språket blir brukt under religiøse ritualer. Jødene må også følge spesielle jødiske spiseregler. Ikke alle familier følger alle reglene fordi de er veldig strenge, men alle jødene må følge noen få.

180px-2005_1223_iran_faith_600.jpg

En iransk jøde som ber i en synagoge. Lysestaken med sju armer er et typisk jødisk symbol.
http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=7949
http://www.religion.dk/artikel/248654:
http://no.wikipedia.org/wiki/J%C3%B8dedommen

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License