Jødemerket

Et merke/symbol som skulle bæres for at omverden skulle se hvem som var jøde, og dermed kunne ta avstand fra dem. Merket har hatt ulik utforming, men hadde davidsstjernen under nazismen.

KILDER:
forelesning av Aida Therese Brill .

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License