Japan

Under den andre verdenskrig ble Japan styrt av keiser Hirohito. I 1931 erobret Japan Mandsjuria i Nord-Kina. Hovedmålet til keiser Hirohito var å sikre seg råvarer og markeder for den japanske økonomien. I 1933 gikk Japan ut av folkeforbundet og sa opp alle avtaler om militære begrensninger. Fra 1937 var det full krig mellom Japan og Kina. Japan ville ikke stå alene når det gjaldt krigen i Asia. Så 27.september oppstod aksen Berlin-Roma-Tokyo. Tremaktspakten gikk ut på en ny ordning i Øst-Asia den skulle sikre Japan den samme "sjef" stillingen som Tyskland krevde i Europa. Samtidig inngikk japanerne en ikke-angrepspakt med Sovjetunionen.

Japan var i allianse med Tyskland og Italia under 2 verdenskrig. Under 2 verdenskrig holdt Japan seg unna krigen i Europa, men holdt på med erobring i Asia. I 1930-årene hadde Japan erobret store kinesiske områder, og fortsatte med erobringer i årene som kom. I 1942 var Japan på det mektigste, og kontrollerte blant annet deler av Kina, hele Burma, Thailand, Vietnam, Indonesia, Singapore, Malaysia, Korea og mange øyer i Stillehavet. I Australia var alle redde for Japansk invasjon.

usa-hawaii-map.gif

Spenningen mellom Japan og USA hadde økt allerede da Japan angrep Kina.
Men da japanerne utnyttet det franske nederlaget i Europa til å erobre franske Indokina, ble det forsterket. Derfor la amerikanerne blant annet begrensninger på eksport av varer som Japan trengte i krigsindustrien. Japan ble sure og sinte og svarte med å bombe store deler av den amerikanske krigsflåta som lå anket til havna Pearl Harbor på Hawaii.

Den 26. juli 1945 signerte stormaktene ”Postam-erklæringen”. Den gikk ut på at Japan skulle overgi seg fullstendig og få japanske krigsforbrytere stilt for retten, og den japanske hovedøya og noen mindre øyer skulle besettes. Den japanske industrien skulle fortsette slik den var for at det skulle være mulig å betale krigserstatningen. Den japanske regjeringen avslo kravene og amerikanerne hadde to valg, en invasjon av Japan eller de kunne teste ut atombomben som nylig var utviklet. USA bestemste seg for å bruke atombomben.

508px-Japan_map_hiroshima_nagasaki.png

I 1945 ble atombomben "Little Boy" sluppet over byen Hiroshima i Japan, tre dager senere ble atombomben "Fat Man" sluppet over byen Nagasaki i Japan.

Den 14. august hadde keiser Hirohito ikke annet valg enn å slutte fred. Han spilte inn en tale på bånd og hele verden fikk høre at han frasa sin guddommelige tittel og godtok de alliertes krav. Den 2 september ble kapitulasjonserklæringen undertegnet. Han mener at det ”er den eneste mulighet for å gjenopprette freden og for å befri folket fra den forferdelige elendigheten som tynger det”.

I løpet av krigen hadde ca. 60 millioner mennesker mistet livet, noe som gjør andre verdenskrig til historiens blodigste kamper.

Kilder:
Historieboka
http://www.propaganda.net/skoleside/?stil=5787
Wikipedia

Skrevet av Eline

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License