Ikke-angrepspakt

Ikke-angrepspakt er en traktat mellom to eller flere stater, som går ut på at de ikke skal angripe hverandre. Ikke-angrepspakter ble mye brukt i under 2. verdenskrig. Den mest kjente ikke-angrepspakten er trolig traktaten mellom Sovjetunionen og Tyskland 21. aug. 1939, som dannet opptakten til den annen verdenskrig. Sovjetunionen inngikk en ikke-angrepspakt med Finland i 1932 og Tyskland med Danmark i 1939. Norge har aldri inngått noen ordentlig ikke-angrepspakt.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License