Hvorfor hatet nazistene jødene?

Hatet mot jødene startet lenge før nazistenes tid. Allerede i romertiden og det første århundre i vår tidsregning begynte jødehatet. Men dette var et annet hat en det nazistene hadde. Jødene var hatet på grunn av religion, ikke rase. Først ble selve jødedommen fordømt. Etter det ble jødene som folk beskyldt.

image003.jpg

Mange steder ble jødene karakterisert som slue, griske og upålitelige. Noe av grunnen til dette kan være at i Europa i middelalderen ble det noen steder forbudt for jøder å drive med håndarbeid. Så den eneste måten de kunne tjene penger på var å drive bankvirksomhet og lignende. Mennesker som jobbet med penger ble ofte sett på som griske. Så når de fleste jødene begynte med dette vokste fordommene fort fram. Detter har, med stor sannsynlighet, vært grunnlaget for bildet ”pengejøden”, som ble brukt som et skremmebilde av Hitler under 2.verdenskrig.

Hitlers hat mot jødene startet tidlig på 1900-tallet da han leste nedvergende tekster om dem. Hitler og nazistene forestilte seg at alle verdens jøder stod sammen og hadde planer om å underlegge seg alle ikke-jøder og ta over verden. Hitler mente at de eneste som kunne bekjempe jødene var den ariske rasen. Etter 1. verdenskrig fikk jødene også skylden for at Tyskland tapte. Hitler mente at jødene var en fiende og brukte jødene for å ha noen å legge skylden på. For Hitler og nazistene var jødene underlegende mennesker.

Alt i alt hadde Hitler egentlig ikke noen god grunn til å hate jødene. Hatet hans var bygd opp av ”sladder” og helt uforklarlige ting som jødehatere hadde sagt og ment om jødene før vår tid.

Hitler, nazistenes leder

holocaust_fig_10.jpg

Jøder i fangenskap

camp_children1.jpg

Kilder
http://www.hlsenteret.no/folkemord/Tyskland-Joder/5277/7421
http://no.wikipedia.org/wiki/Antisemittisme
http://orakelet.info/5705

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License