Hvordan redigere - en innføring.

Hvis du har tilgang til å redigere sider i denne wikie klikker du bare på edit knappen neders på siden. dette vil åpne et redigeringsprogram.

For å lage en link til en ny side, bruk syntax: [[[new page name]]] eller [[[new page name | text to display]]]. Følg linken til create a new page og rediger i vei!

Å lage og redigere sider er enkelt og det er mange muligheter som lar deg skape flotte, spennende og sterke sider!
Besøk Documentation pages for å lære mer.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License