Hvordan kunne Hitler få så mye makt?

Du har kanskje undret deg over hvordan en person som Hitler greide å ta over makten i et land? Hvorfor stemte tyskerne på ham? I denne artikkelen vil jeg ta for meg hvordan forholdene i Tyskland var på denne tiden, og hvordan dette kan ha gjort at en mann som Hitler lettere kunne komme til makten.
070221_CL_HitlerEX.jpg
Adolf Hitler

Nederlaget etter 1.vk hadde gjort mange tyskere sure og hevnlystne. Tyskland kom også veldig dårlig ut av Versaillesfreden. Det verste de måtte gå med på var nok å ta på seg skylden for hele krigen. Tyskland sin ære ble grovt krenket. Selv tyskerne som ville ha fred reagerte kraftig på dette.

Etter 1.verdenskrig var det totalt kaos i Tyskland.
Landet fikk demokratisk grunnlov. Denne grunnloven ble underskrevet i Weimar, derfor ble den nye tyske republikken kalt Weimarkrepublikken. Alle var ikke helt fornøyd med demokratiet. Kommunistene i Tyskland ville ha revolusjon, slik som det hadde vært i Russland. Folk som tilhørte høyresiden og mange offiserer ønsket seg tilbake til det gamle keiserstyret.

Utover på 20-tallet ble det kraftig inflasjon i Tyskland. Grunnen til dette var at Frankrike okkuperte industriområdet Ruhr. Det gjorde de for å sikre seg at de fikk pengene de skulle ha. For å støtte disse arbeiderne trykket staten opp penger. Priser og lønninger steg i et vanvittig tempo. I 1923 brøt økonomien fullstendig sammen. Inflasjonen gjorde at folk som levde på oppsparte midler ble totalt ruinert. Pengene deres hadde ”ingen” verdi lenger. En amerikansk dollar var nå verdt 4 millioner mark(noen steder står det også 4 billioner). Tyskerne var ikke vant med demokrati. Fordi det gikk så dårlig med landet førte dette til at mange mistet troen på demokrati som styreform.
Staten greide heldigvis å få kontroll på situasjonen, da fikk man 1 ny mark for 1000 000 000 000 gamle.
NotgeldGermany-50MilliardenMark-Kotzting-1923-donatedmjd_f.jpg
Denne seddelen hadde verdi 50milliarder mark.

Økonomien i Tyskland ble bedre og bedre mot slutten av 20-tallet, mye takket være amerikanske lån. Troen på demokratiet bedret seg. I denne perioden fikk nazistene veldig dårlige resultater under valgene. Men i 1929 kom det store børskrakket som førte til økonomisk verdenskrise. Tyskland var et av de landene i Europa som ble rammet hardest av verdenskrisen. Pengene de hadde lånt av USA, ble nå krevd tilbake på grunn av børskrakket. Mange bedrifter gikk konkurs som følge av krisen. På det verste var arbeidsløsheten i Tyskland oppe i 40 %, nesten halvparten av alle tyskere hadde ikke jobb!

Dette svekket igjen troen på demokratiet. Ikke-demokratiske partier hadde i denne perioden (1930-1933) stor fremgang. Det var politisk kaos fordi det var så stor splittelse mellom partiene. Dette førte til at den ene regjeringen ble avløst etter den andre. I gatene var det kamper mellom politiske partier. Alt dette pluss den store arbeidsledigheten gjorde at folk igjen hadde lyst på en sterk leder som kunne redde dem og landet.

Hitler gjorde de dårlige og kaotiske forholdene til sin fordel. Hitler mente at grunnen til at det gikk dårlig med Tyskland var forræderi. Forræderne var jødene og kommunistene, alt var deres skyld! For tyskerne som hadde blitt trykket ned, krenket og som levde under veldig dårlige forhold, kan vi tenke oss at det var deilig å ha noen å skylde på.
Som sagt var mange interessert i en sterk leder som kunne redde dem. Hitler, som var en svært begavet taler, greide å overbevise folket ved å appellere til det økonomiske behovet og å legge all skyld på jødene og kommunistene i talene sine. Nazistene brukte også propaganda svært aktivt. Alt dette fungerte, nazistene vant valget i 1932, de fikk 37 % av stemmene.
Hitler ble utnevnt til rikskansler i januar 1933.
main_hitler.jpg
Hitler under en tale i mai 1937

Forholdene i Tyskland var altså svært kaotiske i mellomkrigstiden. Landet ble rammet av inflasjon, økonomisk verdenskrise og det var politisk kaos. Tyskland hadde nettopp gått fra å være keiserstyrt til å bli en demokratisk republikk. Mange var misfornøyd med demokratiet, de syntes at de ikke styrte landet bra nok gjennom krisene. De ønsket seg igjen en sterk mann som kunne styre. De trengte en som kunne redde dem. Ved bruk av propaganda og veldig gode tale-evner greide Hitler å overbevise folket om at han var den rette.

Kilder:
http://www.daria.no/skole/?tekst=2493
Underveis Historie 9
http://no.wikipedia.org/wiki/Tysklands_historie_%281918%E2%80%931933%29
av magnus borgaard

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License