Hva er Holocaust?

Holocaust er den mest brukte betegnelsen for den store "slaktingen" av jøder og hele den nazistiske masseutryddelsespolitikken. Holocaust-navnet brukes som oftest til å beskrive folkemordet på de europeiske jødene under 2. verdenskrig, men det brukes også som fellesbetegnelse for massedrapene på de som ble drept på grunnlag av arvelighetskriterier; om de var bra nok til å føre arven videre. Holocaust stammer fra det greske ordet Holókauston som betyr brennoffer, en ofring der hele dyret blir brent. De menneskene som ble drept av nazistene ble brent etterpå.

På hebraisk har dette folkemordet fått navnet Shoah, som betyr katastrofe eller ødeleggelse. Med dette mener de muligens at disse hendelsene er like store katastrofer eller ødeleggelser som utryddelsen av de enkelte menneskegruppene.

På 1800-tallet ble Holocaust først brukt om en massakre; drap på mange mennesker, i 1942 ble det brukt om Hitlers behandling av jødene for første gang og på slutten av 1950-tallet ble det anvendt som navn på nazistenes folkemord på jødene under 2. verdenskrig.

shoah.jpg

Kilder: http://www.hlsenteret.no/kunnskapsbasen/folkemord/holocaust/218
http://www.folkemord.no/Tyskland-Joder
http://no.wikipedia.org/wiki/Holocaust (en setning)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License