Holocaust under 2. verdenskrig

HOLOCAUST UNDER 2. VK:
For å få et ordentlig innblikk av hvorfor jødene har blitt behandlet så dårlig, må vi gå tilbake til langt før 2. Verdenskrig:

Reformasjon og opplysningstiden
Under reformasjonen ble den kristne kirke delt i to deler, den ortodokse kirke og den katolske kirke. Begge retninger prøvde og få jødene til og bli medlem av deres religion. Men når dette ikke funket gikk de begge imot dem. Boktrykkerkunsten gjorde at hebraisk litteratur(jødiske bøker) kunne spres i store mengder dette likte ikke paven, så han ga ordre om at alt på hebraisk skulle brennes. Samtidig skulle jødene plasseres i gettoer.

Opplysningstiden stod for borgerrettigheter og religionsfrihet. Mange mente at jøder var så "foraktelige" og "gjerrige" at de ikke fortjente de samme rettighetene som de andre borgerne. Men under den franske revolusjonen i 1789 kom spørsmålet om at menneskerettserklæringen og de merdborgerlige rettigheter skulle gjelde jødene også. Da ble det bestemt at det måtte gjelde jødene også.

1800-tallet og raselæren
På 1800 tallet fikk jødene i større og større grad bli en del samfunnet. De deltok i politikken, hadde egne butikker og bedrifter. Mellom 1848 og 1870 fikk jødene i Vest-Europa unntatt Tyskland og Østerrike bli med i samfunnet og ha like rettigheter som alle andre. Gettoene var helt ’’ute av verden’’ og nesten alle yrker var åpne, unntatt prester i kirken osv. Det så ut som om alt kom til å bli bra igjen for jødene. Men midt på 1800 tallet kom de første raseteoriene. Jødene ble kaldt den såkalte semitiske rasen og folk mente de hadde som formål og tilintetgjøre den ariske rasen. Nå ble ikke bare jødene fordømt på grunn av sin tro men også vitenskapelig.

Bakgrunnen til jødeforfølgelsen:
Jødenes liv har som dere sikkert har skjønt på mange måter en trist og blodig historie. Jødene var omgitt av mange fordommer som ble skapt av den kristne kirke. De gav jødene skylden for at Jesus ble hengt på korset og at de lokket til seg kristne barn og drepte dem. Da svartedauden herjet på 1300-tallet, fikk jødene skylden for å ha forgiftet drikkevannet. I middelalderen var det også en del lover og regler som bare gjaldt jøder. Det var for eksempel forbudt for jøder å eie land.
Under den økonomiske krisen i Tyskland klarte mange jøder seg bra i forhold til andre Tyskere, dette var fordi de var gode forretningsfolk. Dette ble mange tyskere misunnelig på. Jødeforfølgelsen har altså røtter langt tilbake i tid. Men vi skal ikke snakke om jødene i middelalderen, men jødenes forferdelige tilstand under 2 verdens krig!

Jødeforfølgelsen under 2. Verdens krig:
I 1933 kom Hitler og partiet hans til makten. Det tyske folket var i ubalanse med stor arbeidsløshet og hadde en dårlig moral etter 1.verdenskrig. Hitler lagde og gjennomførte en del reformer som ordnet ting for det tyske samfunnet. Men hans reformer ordnet ikke saker og ting for jødene! Men minsket jødene sine rettferdigheter og friheter. Han prøvde hele tiden å vekke et hat mot jødene og det gjorde han på alle måter, over radio, på film og i aviser. Nazipartiet hadde sin egen avis: "Der Stürmer” hvor flere millioner kunne lese antisemittiske budskap, og hvordan jødene hadde tatt over verden, om en verden som var overbefolket av jøder og om hvordan jødene ødela verden.

Nürnberglovene var en samling av forbud mot jødene. Her er noen punker:
*jøder får ikke ha kontakt med ikke jødiske personer.
*Jøder kan ikke gifte seg med jøder av ikke jødisk opphav
*Jøder skal ha en stor J i passet sitt.
*Jøder skal bære en gul davidsstjerne lettsynelig utenpå klærne sine.

Nå begynner det virkelig å bli vanskelig å være jøde..
Jøder fikk for eksempel ikke jobbe i staten og militærvesenet og de var uønsket i utdanningssystemet. Jødiske lærere ble utestengt fra skoler og universiteter. Det samme gjaldt jødiske forskere og studenter som ble utestengt fra forskning og undervisning. Skolene ble delt i to, og jødiske barn måtte gå i egne klasser eller på spesielle skoler for bare jøder. Jødiske menn måtte også ta ”Israel” som mellomnavn, og jødiske kvinner legge ”Sarah” til navnet.

Hitler lykkes etter hvert ved store demonstrasjoner og overtalte tyskerne til å boikotte forretninger eid av jøder. Natten mellom 9. og 10. oktober 1938 brøt det ut en voldsom angrep mot jødene i Tyskland, kjent som Krystallnatten.

Alt dette vakte stor oppsikt i utlandet. 37 000 jøder flyktet fra Tyskland i 1933, de fleste flyktet til Sverige eller Storbritannia, hvor de ble tatt imot som flyktninger.
Forholdet mellom Tyskland og utlandet ble dårligere på grunn av jødeforfølgelsen.

Holocaust
Hitler hadde en utryddelsesplan som han kalte den endelige løsning på jødespørsmålet. Resultatet var at han gav ordre om massehenrettelse av jøder, ikke bare i Tyskland, men også i de andre landene tyskerne hadde okkupert så langt i krigen. For å få dette til ble det bygget og tatt i bruk gettoer og konsentrasjonsleirermed gasskamre. Den verste var leiren i Auschwitz i Polen.
Jøder ble tvunget til å flytte inn i gettoer og hvis en jøde skulle bevege seg utenfor gettoene så måtte de ha på seg et spesielt merke, jødemerket. Nazistene hadde dessuten registrering av alle personer i gettoene og fikk kontroll på de som beveget seg til og fra den. Gettoen var bare en gjennomgangs fase eller et oppsamlingssted for jødene før de ble sendt til konsentrasjonsleirene. Fra gettoen var det kun en vei og det var til konsentrasjonsleiren og døden.
Når gettoen ble tømt gikk det SS soldater inn i gettoen og jagde innbyggerne ut, og skjøt de som rømte. Så ble de kjørt til jernbanestasjonen. Der de ble stuet inn i vogner og kjørt til konsentrasjonsleirene. Ofte ble togene pakket så fulle at mange døde før de kom frem.

image001.gif

Jøder som flykter fra en getto

Ved ankomst til leirene fikk de som var friske nok til å arbeide, leve en stund mens de som kunne gjøre seg nyttige, ble ikke drept/ gasset i hjel med en gang, men satt i arbeid. Kvinner, barn, syke og gamle mennesker ble sendt direkte til gasskamrene. Mange trodde de skulle få dusje, for vokterne hadde fått dem til å kle av seg og bad dem huske hvor de la tøyet, slik at de kunne finne det igjen etterpå. Når dørene ble åpnet, ble man møtt med et forferdelig syn. De døde ofrene ble funnet halvt sittende. De fleste var rosa mens andre var dekket med grønne flekker. Noen hadde skum på leppene, mens andre blødde fra nesen. Mange hadde åpne øyne. De fleste lå ved utgangene. Med beskyttende klesplagg dro en gruppe inn med kroker for å rive kroppene fra hverandre.
Daglig ble nesten 6000 mennesker gasset, men noen jøder døde under slavearbeidet, av hjertesvik og utmattelse. Andre ble slått, sparket eller pisket til døde. Jøder som ble plaget av tyske soldater måtte gjøre det de tyske soldatene ba dem om for å ikke bli drept. Hørte de ikke, kunne de bli skutt og drept på sekundet! Mange familier var splittet og de lette etter hverandre men de aller fleste fant ut at slektningene eller hele familien var døde. Her må jødene i Østerrike skrubbe gaten, mens tyske soldatene ler av dem:

image003.jpg

Noen valgte å ta sitt eget liv, enten helt bevisst fordi de rett og slett ikke orket mer lidelse, eller fordi de var blitt fullstendig gale, eller hadde mistet kontrollen med både tanker, følelser og sin egen utpinte kropp. Da skjedde det at de hev deg mot det elektriske gjerdet.

image003.jpg

Jøder som tvinges til å grave sin egen grav før de skal henrettes

Frigjørelsen
27. januar er datoen for frigivelsen av fangene i dødsleiren i Auschwitz, og er erklært som den internasjonale minnedagen om ofrene for Holocaust.

Overlevende fra Holocaust
De jødiske fangene mistet livskraften og mange døde flere måneder etter befrielsen, flere tusener av undereræring og sykdom. Etter at de hadde blitt utsultet fikk mange problemer med å kunne ta opp føde og spise. De hadde lenge fantasert om dette og da de kunne spise hendte det at de døde av det, fordi de ikke var vant til det. De fleste av de overlevende som dro hjem igjen ble tatt i mot av et ødelagt hjem, konfiskerte forretninger og døde slektninger, sistnevnte i likhet med hendelser i konsentrasjonsleirene. For å kunne starte et nytt liv valgte flesteparten av de overlevende å emigrere; utvandre til andre land.

De overlevende kunne videreføre viktig og universell kunnskap til slekt og yngre generasjoner.
Siden det er få overlevende til å fortelle historiene om 2. verdenskrig og Holocaust, er det veldig viktig å dele dette med så mange mennesker som mulig, for å kunne oppfordre til respekt for mangfold og menneskerettigheter for framtidige generasjoner. Dette skriver FN sambandet, et informasjonskontor om FN.
De overlevende kan være livsviktige for at lærdommene fra Holocaust skal holdes i live for også fremtidens mennesker. De som kom levende fra Holocaust lever ikke for alltid og derfor bør deres overlevelsesarv leve videre. Vi kan ta vare på deres historier og opplevelser gjennom minnesmerker, utdanning og ved å kjempe for å hindre massemord og andre kriminelle handlinger.

image004.jpg

Jøder henrettes av tyske soldater

Da den andre verdenskrig var slutt våren 1945 hadde nazistene forfulgt, torturert og drept 11 millioner jøder. Kun 10 % av Polens jøder, omtrent 3 millioner, overlevde Holocaust. Antall drepte er oppsummert til cirka 6 millioner av verdens jøder, cirka 400 000 sigøynere (folk i Europa) og 250 000 funksjonshemmede og homofile. Rundt 1 million av dem var barn.

KILDER:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License