Holocaust i Norge

Holocaust nådde også Norge.

Da den tyske hær gikk til angrep på Norge i april 1940 bodde det om lag 2.100 jøder i landet. Norge ble likevel trukket inn i det som ble omtalt som "den endelige løsningen" av jødespørsmålet i Europa. Det viktigste kjennetegn ved dette utryddelsesprosjektet, var at hver eneste jøde skulle utryddes. Holocaust blir brukt om Hitler-regimets tilintetgjøring av jøder i konsentrasjonsleirer før og under 2. verdenskrig.

I mai 1940 beslagla nazistene alle radioene til jødene, før resten av den norske befolkning. I 1941 måtte de jødiske menighetene levere tyskerne navnelister over alle medlemmene sine. I 1942 ble det bestemt at alle norske jøder skulle ha en tydelig J stemplet i passet. Først og fremst åpnet J-stemplingen for en systematisk registrering av den jødiske minoriteten i Norge. Mange av jødene flyktet til Sverige. I november samme år ble 532 personer med J-stempel samlet inn og brakt til Akershuskaia i Oslo. De ble stuet inn i skipet M/S Donau og fraktet til Tyskland. Reisen gikk videre med tog til Auschwitz. På toget ble jødene stuet sammen i godsvogner der var det veldig trangt, de fikk ikke mat og ikke muligheter til å gå på do. I Auschwitz ble over halvparten gasset i hjel med en gang, det var for det meste kvinner og barn. Resten ble satt i slavearbeid. Der kunne de jobbe til de døde eller til de ble så slitne og utsultet at de ikke klarte og jobbe mer og ble sendt til gasskammeret. Ni av fangene på Donau overlevde krigen.

Aksjonen på Østlandet ble administrert og utført av det norske politiet. Det nazifiserte Statspolitiet og Gestapo var hovedansvarlig, men fikk betydelig hjelp av mannskaper fra Oslo Politikammer og Kriminalpolitiet. Holocaust er det eneste folkemordet der det norske statsapparatet har vært direkte involvert. Totalt ble 770 jøder deportert til Tyskland under krigen. Bare 30 overlevde. . (Bjarte Brunland, 2002)

Kilder:http://www.skoleforum.com/stiler/saeroppgave/det.aspx?id=3987og http://no.wikipedia.org/wiki/Holocaust
holocaust00.jpg

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License