Hirohito
Emperor_Hirohito-1926.jpg

Hirohito var statsoverhode og guddom. Han var en av hovedansvarlige for det Japan gjorde under 2.verdenskrig og fikk beholde jobben sin som keiser selv etter alt det Japan hadde gjort under 2 verdenskrig. Hirohito ble født 29. april 1901, og døde 7. januar 1989. Han var Japans keiser fra 1926 frem til sin død. Hirohito fikk en sønn som het Akihito før han døde.

Kilder:
http://no.wikipedia.org/wiki/Hirohito_av_Japan
Historieboka

hirohito1.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License