Hebraisk

Hebraisk er et språk som brukes av over sju millioner mennesker i Israel og av jødene. De fleste jødiske skriftene er skrevet på hebraisk. Jødene utfører også religiøse ritualer på hebraisk. Hebraisk er mest kjent for å være språket som Det gamle testamentet originalt er skrevet på. Derfor er hebraisk et hellig språk for både kristendommen og jødedommen.

Språket har blitt brukt i over 3000 år. Det utviklet seg i Syria og Palestina i overgangen mellom bronsealderen og jernalderen. Språket ble etterhvert byttet ut med arameisk, men døde allikevel ikke ut.

israel2.gif

Bildet viser flagget til Israel
Hebraisk blir mye brukt i Israel

http://no.wikipedia.org/wiki/Hebraisk

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License